Disclaimer

Algemeen

Velua V.O.F. (Kamer van Koophandel 50768417), hierna te noemen Velua, verleent u hierbij toegang tot de webshops en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Velua behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 

Velua spant zich in om de inhoud van de webshops zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen in de webshops onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Velua. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Velua, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.
Snel contact
Snel contact

Heb je vragen? Neem even contact met ons op. Wij adviseren je graag.

Bel tussen 10-17 naar +31 (0)85 40 10 131 of gebruik het contactformulier.